Tevékenységeink
Az Iroda működésében elsődleges szerepet tölt be a társasági és kereskedelmi jogi kérdésekből adódó ügyféligények folyamatos kielégítése. részletek »
A gazdasági versenyben felmerülő különböző jogviták esetén egyre jelentősebb szerepet tölt be a vita gyors, megnyugtató, a képviselt fél érdekeit messzemenően figyelembe vevő lezárása. részletek »
A vállalatok növekedésének, illetve hatékonyságuk növelésének fontos stratégiai eszköze lehet adott vállalkozás átstrukturálása, más vállalkozás(ok) (vagyontárgyak, vagyonrészek) felvásárlása és értékesítése, az egyes vállalkozásokban különböző érdekeltségek szerzése. részletek »
E három iparág a modern technológiai fejlődés eredményeként napjainkban jelentős változásokon megy keresztül. A gyors változások természetesen igénylik a jogi szabályozás folyamatos és fokozatos fejlesztését is. részletek »
A szellemi alkotások lényeges és értékes elemei az üzleti szférának, de különösen az ipari és információs technológia, telekommunikáció, média, szórakoztatóipar területeinek. részletek »
A jogi területek közül az egyik leggyorsabban változó szféra a munkajog, ezen belül is a munkavégzéshez kapcsolódó szabályok és azok megfelelő értelmezésének köre, illetve alkalmazásuk. A gyorsan változó munkavégzési előírások és a növekvő piaci követelmények feladatok széles körének megoldását igénylik mind a munkáltató, mind a munkavállaló részéről. részletek »
Az ingatlanpiac területének jelentősége az utóbbi időszakban – a fokozódó globalizáció eredményeként – folyamatosan növekszik. Egyre több pénzintézet, befektetési és ingatlanfejlesztési vállalkozás, illetve befektetési alap jelenik meg az ingatlanpiac résztvevőinek sorában. részletek »
Az állam növekvő szerepvállalása szükségszerűen vonja maga után a közbeszerzési eljárások jelentőségének felértékelődését. részletek »
Irodánk munkatársai jelentős gyakorlattal rendelkeznek a különböző állami, államigazgatási szervek, továbbá a közhatalmi szervek részére nyújtott államigazgatási és szabályozási kérdésekben. részletek »
Az Iroda - munkatársainak jelentős szakmai háttere és gyakorlati tapasztalatai alapján - a pénzügyi szolgáltatások teljes körében törekszik az ügyfelek igényeinek kielégítésére. részletek »
A környezetvédelmi ügyek képezik egyik jelentősen fejlődő részét szolgáltatásainknak. A megvalósítandó projektekkel együtt jár, hogy a projekt jellegétől függően számtalan megválaszolandó környezetvédelmi tárgyú kérdés merül fel, és a munka során megoldást igényel az egyes környezetvédelmi szempontoknak való megfelelés biztosítása. részletek »
Valamennyi kereskedelmi tranzakció meghatározott adójogi vonatkozásokkal jár együtt. Gyakran épp az adójogi kérdések és vonzatok befolyásolják az egyes tranzakció megvalósítási rendjét, fázisait, végleges lezárását, társasági-szervezeti rendjét, az üzleti koncepció kialakítását. részletek »
 Vissza a lap tetejére | Jogi nyilatkozat